Startup weekend

Стартапуудыг үе шаттайгаар дэмжин ажиллаж,олон улсын зах зээлд гарахуйц бизнес загварыг эрэлхийлж ажилладаг Старт компанийн үүсгэн байгуулагч Б.Пүрэвсүрэн оюутнуудад гарааны бизнесийн тухай сургалтыг зохион байгууллаа.