“CAREER OPPORTUNITY” vol.1

Салбар бүрийн шилдэг залуу мэргэжилтнүүд өөрийн мэргэжлийн онцлог давуу тал, ирээдүйн чиг хандлага, суралцах ур чадварууд, цалингийн хүлээлт гэх мэт олон зүйлсийн талаар нээлттэй ярилцах лекц, уулзалт зохион байгуулагдах гэж байна.

Хэзээ: 7-р сарын 8-нд 17:00-19:00 цагт
Хаана: Номэра дээд сургууль
Бүртгэлийн линк: https://forms.gle/nsXGrGW4rMrfdHzG9