Номэра дээд сургуулийн Halloween 2021

Happy Halloween 🎃

Аймшгийн баяраар бид ямар дүрд хувирсан бэ?

Зохион байгуулсан Номэра дээд сургуулийн оюутны зөвлөлдөө талархал илэрхийлье