“Боловсролын шинэчлэл-2022″ үзэсгэлэн

“Боловсролын шинэчлэл-2022″ үзэсгэлэнд 50-р павильон дээр Номэра дээд сургууль 4 сарын 22-25 өдрүүдэд оролцлоо.

video