Start-Up инкубатор төв

Номэра дээд сургууль, Старт ХХК -ийн хамтын ажиллагааны хүрээнд оюутнууддаа зориулан гарааны бизнессээ хэрхэн эхлүүлэх, хөгжүүлэх, Энтрепренершип суурь хандлагыг төлөвшүүлэх Энтрепренершипийн туршлага мэдлэгийг хуваалцах зорилготой уулзалт сургалтыг сар бүр зохион байгуулдаг билээ.