Номэра дээд сургууль Их Британи дахь АССА /Олон Улсын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Нийгэмлэг/-ээс “Silver Learning status”-аа баталгаажууллаа.

Номэра дээд сургууль нь Их Британи дахь АССА /Олон Улсын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Нийгэмлэг/-ээс сургалтын үйл ажиллагаа явуулах эрх бүхий Silver Learning Partner батламжыг хүлээн авч, хамтарч ажиллахаар боллоо.